Prijava
  1.    

    Ovu bi' ženio

    Jenda od najčešćih poruka koju ostavljaju anonimni internet mega oplođivači. Ona odaje priznanje fizičkim karakteristikama potencijalne partnerke (ali samo u domenu naučne fantastike). Ta jedna jedina fraza kaže da bi on, toliko poželjan na genetskoj lestvici, možda i rado ubacio svoje seme u pomenutu žensku pesonu, ali ne samo to... čak je spreman da to radi u dužem vremenskom periodu te bi se to oplođavanje trebalo ozvaničiti bračnom zajednicom.