Prijava
  1.    

    Perkanje

    Redovno održavanje lične higijene u očima promajofoba, tradicionalista.

    - Perkaš se tu svaki čas. Pravi ljudi se kupaju samo nedeljom.