Prijava · Registracija
 1. 22 : 1
  16 em plus     16 em minus
  23 : 1
  22 : 2

  pezorativ

  tokodje i pejorativ: Ima negativno konotaciju, omalovazavanje, obezvredivanje

  ---ostavi to KONJU(pezorativ) jedan... ;)