Prijava
 1.    

  Plutokratija

  Vladavina onih koji plivaju u parama nad onim koji se dave u dugovima.

  Srbija

 2.    

  Plutokratija

  Vladavina onih koji vešto plutaju po maloj bari punoj krokodila.

  Srbija.