Prijava
  1.    

    Politički odgovor

    “Ne znam” s puno riječi.