Prijava
  1.    

    Politički zatvorenik

    Nevin čovek. Istina, ne mora takav zatvorenik biti po pravilu kriv ili nevin, ali uglavnom se percipira da je on osuđen za delikt mišljenja. Neki totalitarni režim mu je uskratio ono što je svima potrebno - sloboda govora, kretanja, disanja. Čak i ako nisi pravi politički zatvorenik, nekako lepše zvuči da jesi, nešto kao romantični heroj koji se sam bori protiv nepravednog sistema.

    - Gospodine Dževade, vidim da se vi izjašnjavate kao politički zatvorenik a u izveštaju policije piše da ste krali ženske gaće. Možete li nam objasniti vezu između to dvoje?

    - Mogu gos'n sudija, kako da ne. To vam je kad nas trojica obijemo butik, a samo mene uhapsu, jer sam cigan. Takva se politika stručno zove razizam i diskikirikacija, možda ste čuli. Pročito sam sve to u brošuru za ljudska prava, što mi dao helsinški odbor. A ako ne može kao politički, bar da napišete u presudu da sam krao kola?