Prijava
 1.    

  PQ

  Pedigree Quality (eng.)

  Koeficijent rasnosti (KR ili izvitopereno RKu), proizvoljno bodovanje hrabrih, plemenitih, zadivljujućih ili, sveobuhvatno, dela koje činiocu daju na samopouzdanju i samospoznaji.

  Osnovna jedinica rasnosti je, logično i bez ikakve želje za kačenjem na tuđu slavu, Pantelić, skraćenice Pa (lat. Pa)

  Recimo da prebijanje razbojnika koji je bakici oteo torbu iznosi 20 do 30Pa, spuštanje lajavih šištavaca 5 do 10Pa, dok šmekerski odlazak od eksplozije bez okretanja iznosi 50 do 75Pa, u zavisnosti od radijusa date eksplozije.