Prijava
  1.    

    Prljavi balet

    Način na koji se prolazi neasfaltirana ulica tokom kišnih dana i malo posle njih(čitaj dok sunce ne osuši). Glavni štos je da skačući poput balerine uspete da dosegnete sa jedne na drugu delimično suvu površinu kamena koja viri iz blata(vode) a da se pri tome što manje isprljate. Veće vodene površine koje se ne mogu preskočiti prelazite na prstima sitnim koracima.Ovom stilu baleta vičniji su stanovnici prigradskih i seoskih sredina zbog veće dostupnosti adekvatnijih terena za vežbu.