Prijava
 1.    

  QQ

  Ku-ku(IQQ) je vrsta IQ-a koju karakterišu brojne vrednosti od 0 do 50. QQ imaju samo ekstremni idioti koje kada vidite uzviknete ku-ku, po čemu je ova vrsta i dobila naziv.

 2.    

  QQ

  Dojke. Kuku.

  QQ lele, kolke QQ.

 3.    

  QQ

  Baloni