Prijava

Nežnost je zarazna.. Nemoj da piješ iz moje čaše. Dobićeš potrebu da voliš ljude, ceo svet.. čovečanstvo..

?
+374
7
definicija