Prijava

ciganin sam to ne menja stvari, ciganin je bio i moj stari

#260
+12969
155
definicija