Prijava

Još sam živ, Gospode, i još orem među ženskim butinama. Još moje seme pali tuđe utrobe. Još će moji sinovi cvileti kad budu dolazili. To sam ja, Gospode, slepče, i šta mi možeš!

#274
+12502
341
definicija