Prijava · Registracija
 1. 38 : 11
  16 em plus     16 em minus
  39 : 11
  38 : 12

  Riba smrdi od glave

  Poslovica koja važi samo u slučaju da se momak ne zapere. Ukoliko to nije slučaj, problem treba tražiti u samoj ribi.

 2. 21 : 1
  16 em plus     16 em minus
  22 : 1
  21 : 2

  Riba smrdi od glave

  ... a čisti se od repa. 'Oće da kaže, da su za stanje u društvu (u firmi, fabrici, opštini, državi) uvek odgovorni rukovodioci, tj. direktori i predsednici. A kad se desi njesra, onda najebu radnici, i uvek prvo budu otpušteni oni koji su na samom dnu lestvice, a onda redom prema ostalima. I tako se do direktora tj. predsednika se nikad ni ne dođe

 3. 16 : 4
  16 em plus     16 em minus
  17 : 4
  16 : 5

  Riba smrdi od glave

  ...A čisti se od repa. Stara fraza koja govori da se za neke stvari jednostavno mora znati i poštovati neki određeni redosled. Kao što se na primer gradnja kuće ne može početi od krova, već od temelja.