Prijava
   

ruka ruku mije

princip uzajamnog održavanja kolektivne higijene u pojedinim granama privrede koji vuče poreklo sa Sicilije. u pitanju su najčistiji poslovi.

'možda su mi ruke prljave, ali savest mi je čista' kaže neko ko želi da se distancira od tog principa u svakom pogledu.