Prijava
  1.    

    Seljak iz grada

    Seljak iz grada ima uglavnom iste karakteristike kao i seljak sa sela, samo što gradski seljak živi u urbanom području gde su te karakteristike veoma primetne.
    Suštinska razlika između njih je u tome što seljak sa sela obrađuje zemlju, a seljak iz grada najnovije grčke & turske hitove.