Prijava
 1.    

  Sitna slova

  Najbitniji deo bilo kog ugovora o: kreditu, zakupu stana, kupovini auta na lizing, i slično. Nalaze se, uglavnom, u dnu stranice i služe da ponište sve prethodne stavke u ugovoru.

  Ako niste svršili od sreće u prethodna 762 člana, gde smo vam rekli da nema kamate, da je rok otplate neograničen, da ćemo vam oprostiti svaku drugu neplaćenu ratu, pročitajte i 763. član
  763.član: Kupovinom ovog automobila, dobijate gratis 2 crniknje i jednu meleskinju, koje se nalaze u gepeku.

  *napomena: ( font 8 ) Svi prethodni članovi su čista zajebancija. Ako ste ovca, poverovaćete u njihovu istinitost. Kamata je 20% mesečno, a ako zakasnite jedan dan sa uplatom, poslaćemo vam dvojicu sa čarapama na glavama na kućnu adresu.

 2.    

  Sitna slova

  Način pisanja obično 10 puta važnijih stvari od onih ispisanih krupnim slovima.

 3.    

  Sitna slova

  To su ona slova na reklamama koja se pojave u vremenskom periodu od 0.001 milisekund i koja imaju zaista čudnu sadržinu.

  AKCIJA ERSTE BANKE! OTVORITE RAČUN DO NOVE GODINE I DOBIJATE 500 EVRA NA RUKE!

  Malim slovima: Do kraja 2011. morate otplatiti tih 500 evra uz dnevnu kamatu od 2,5% i imati na računu više od 2000 evra. U suprotnom, banka ima pravo da vam uzme sav novac.

  ---------

  SAMO U VIP-U!!! AKO UPLATITE 200 DINARA KREDITA DO 2056. MOŽETE DA PRIČATE ZA 0 din/min. i 0din/poruka KA SVIM MREŽAMA,INTERNACIONALNIM POZIVIMA I BEZ ROMINGA!

  Malim slovima: Važi samo u noćnoj tarifi od 03:42 do 03:43. Kredit mora biti dopunjen svakog dana sa minimum 200 dinara kredita da bi akcija važila.

  ---------

  NE PROPUSTITE! POTPIŠITE UGOVOR SA TELENOROM, UZMITE TELEFON PO ŽELJI I PRIČAJTE PO JEFTINOJ TARIFI OD SAMO 2,5 DIN/MIN. KA SVIM MREŽAMA.

  Malim slovima: Čim potpišete ugovor, morate pustiti direktora firme da vas kara u čmar.

 4.    

  Sitna slova

  Najčešća manifestacija krupne prevare.

  UGOVOR O KREDITU

  ...
  CVEĆE CVETA, SUNCE SIJA, MI VAS VOLIMO, BRINEMO O VAMA I VAŠIM POTREBAMA ZATO VAM U HRIŠĆANSKOM DUHU DAJEMO SKORO PA BESPLATAN KREDIT. MORA DA NISMO NORMALNI KADA VAM DAJEMO OVAKO POVOLJNE USLOVE.
  ...

  Kamatna stopa na godišnjem nivou je fiksna i iznosi 18%
  ____________________________________________________________________
  ˢᵃᵈᵃ ˢᵗᵉ ᵘᵇᵉᵈʲᵉᶰᶦ ᵈᵃ ᶜᵉᵗᵉ ᶦᵐᵃᵗᶦ ᶠᶦᵏˢᶰᵘ ᵏᵃᵐᵃᵗᶰᵘ ˢᵗᵒᵖᵘ ᵃᶫᶦ ˢᵗᵉ ˢᵉ ᶻᵃʲᵉᵇᵃᶫᶦ⋅ᴺᶦˢᵗᵉ ᵖʳᵒᶜᶦᵗᵃᶫᶦ ˢᶦᵗᶰᵃ ˢᶫᵒᵛᵃ⋅ᴺᶦˢᵗᵉ ᵖᵒᶰᵉᶫᶦ ᶫᵘᵖᵘ⋅ᴼᶰᵒ ˢᵗᵒ ʲᵉ ˢᶫᵘᶻᵇᵉᶰᶦᶜᵃ ᶻᵃᵇᵒʳᵃᵛᶦᶫᵃ ᵈᵃ ᵛᵃᵐ ᶰᵃᵖᵒᵐᵉᶰᵉ ˢᵛᵉ ᵖᶦˢᵉ ᵘ ᶰᵃˢᵗᵃᵛᵏᵘ⋅ᴷᵃᵐᵃᵗᶰᵃ ˢᵗᵒᵖᵃ ᶰᵃ ᵍᵒᵈᶦˢᶰʲᵉᵐ ᶰᶦᵛᵒᵘ ᶦᶻᶰᵒˢᶦ ¹⁸ ᵖʳᵒᶜᵉᶰᵃᵗᵃ ᵘᶻ ᵏᵒʳᵉᵏᶜᶦʲᵉ ˢᵗᵒᵖᵉ ᵘ ᶜᶦᶫʲᵘ ᶦᶻʲᵃᵈᶰᵃᶜᵃᵛᵃᶰʲᵃ ᵛᵃˢᵉ ᶻᵃʳᵃᵈᵉ ˢᵃ ᶦᶻᶰᵒˢᵒᵐ ᵐᵉˢᵉᶜᶰᵉ ʳᵃᵗᵉ⋅ᶜᶦᶫʲ ʲᵉ ᵈᵃ ᵐᵉˢᵉᶜᶰᵃ ʳᵃᵗᵃ ᵛʳᵉᵐᵉᶰᵒᵐ ᵗᵉᶻᶦ ᵛᶦˢᶦᶰᶦ ᵛᵃˢᵉ ᶻᵃʳᵃᵈᵉ ᵈᵒ ᵗᵃᶜᵏᵉ ᵏᵃᵈᵃ ᶜᵉ ʲᵉ ᵖʳᵉᵐᵃˢᶦᵗᶦ⋅ᵁ ˢᶫᵘᶜᵃʲᵘ ᶰᵉᵐᵒᵍᵘᶜᶰᵒˢᵗᶦ ᵈᵃ ʳᵉᵈᵒᵛᶰᵒ ᶦˢᵖᶫᵃᶜᵘʲᵉᵗᵉ ᵐᵉˢᵉᶜᶰᶦ ʰᵃʳᵃᶜ ᶰᵃᵖᶫᵃᵗᵘ ᶜᵉᵐᵒ ᶦᶻᵛʳˢᶦᵗᶦ ᵒᵈᵘᶻᶦᵐᵃᶰʲᵉᵐ ᵛᵃˢᵉ ᵏᵒᵐᵖᶫᵉᵗᶰᵉ ᶦᵐᵒᵛᶦᶰᵉ ᵛᶦᵗᵃᶫᶰᶦʰ ᵒʳᵍᵃᶰᵃ ᶜᶫᵃᶰᵒᵛᵃ ᵖᵒʳᵒᵈᶦᶜᵉ ᵏᵃᵒ ᶦ ᵛᵃˢᶦᵐ ᵖʳᶦᶰᵘᵈᶰᶦᵐ ʳᵃᵈᵒᵐ ᵘ ʳᵘᵈᶰᶦᵏᵘ ᶻᶦᵛᵉ⋅ᵀʳᵘᵈᶦᶜᵉᵐᵒ ˢᵉ ᵈᵃ ˢᵗᵒ ᵇʳᶻᵉ ᵈᵒᵈʲᵉᵗᵉ ᵘ ˢᶦᵗᵘᵃᶜᶦʲᵘ ᵈᵃ ᶰᵉ ᵐᵒᶻᵉᵗᵉ ᵈᵃ ᶦˢᵖᶫᵃᶜᵘʲᵉᵗᵉ ᵛᵃˢᵉ ᵒᵇᵃᵛᵉᶻᵉ ʳᵉᵈᵒᵛᶰᵒ ᶦ ᵈᵃ ˢᵗᵒ ᵖʳᵉ ᵖᵒˢᵉᵍᶰᵉᵐᵒ ᶻᵃ ˢᶦᵗᶰᶦᵐ ˢᶫᵒᵛᶦᵐᵃ ᵏᵒʲᶦᵐᵃ ˢᵐᵒ ᵗᵃᶜᶰᵒ ᵒᵇʲᵃˢᶰᶦᶫᶦ ᵏᵃᵏᵒ ᶜᵉᵐᵒ ᵈᵃ ᵛᵃˢ ᶻᵃʲᵉᵇᵉᵐᵒ⋅ᴾᵒˢᵗᵉᶰᵒ⋅ᴮᵃᶰᵏᵃ ᶻᵃᵈʳᶻᵃᵛᵃ ˢᵛᵒʲᵉ ᶰᵉᶻᵃᵏᵒᶰᶦᵗᵒ ᵖʳᵃᵛᵒ ᵏᵒʲᵉ ᵘᵖʳᵃᵛᵒ ᶰᵉˢᵛᵉˢᶰᵒ ᵖᵒᵗᵖᶦˢᵘʲᵉᵗᵉ ᵈᵃ ˢᵛᵉ ˢᵗᵃᵛᵏᵉ ᶦᶻ ᵒᵛᵒᵍ ᵘᵍᵒᵛᵒʳᵃ ᵖʳᶦᶫᵃᵍᵒᵈᶦ ˢᵛᵒʲᶦᵐ ᵖᵒʰᶫᵉᵖᶰᶦᵐ ᵃᵖᵉᵗᶦᵗᶦᵐᵃ ᶦ ᵗᶦᵐᵉ ᵛᵃᵐ ᵘˢᵏʳᵃᵗᶦ ˢᵛᵃ ᶫʲᵘᵈˢᵏᵃ ᵖʳᵃᵛᵃ ᶦ ᵈᵒᵛᵉᵈᵉ ᵛᵃˢ ᵈᵒ ᵖʳᵒˢʲᵃᶜᵏᵒᵍ ˢᵗᵃᵖᵃ⋅ᴺᶦˢᵗᵃ ᶫᶦᶜᶰᵒ ᵗᵃᵏᵒ ʲᵉ ᵗᵒ ᵏᵃᵈᵃ ᵖᵒᵗᵖᶦˢᵘʲᵉᵗᵉ ᵘᵍᵒᵛᵒʳ ˢᵃ ˢᵒᵗᵒᶰᵒᵐ ᵃ ᶰᵉ ᶜᶦᵗᵃᵗᵉ ˢᶦᵗᶰᵃ ˢᶫᵒᵛᵃ⋅ᴬ ᶦ ᵈᵃ ᶜᶦᵗᵃᵗᵉ ᵐᵒʳᵃᵗᵉ ᵖᵒᵗᵖᶦˢᵃᵗᶦ ʲᵉʳ ᶰᵉᵐᵃᵗᵉ ᶦᶻᵇᵒʳᵃ⋅ᴹᵒᶻᵉ ᶰᵃᵐ ˢᵉ⋅ᴾᵒᶻᵈʳᵃᵛ⋅ⱽᶦᵈᶦᵐᵒ ˢᵉ ᵏᵃᵈ ᵛᵃᵐ ᵇᵘᵈᵉᵐᵒ ᵖᶫᵉᶰᶦᶫᶦ ᶦᵐᵒᵛᶦᶰᵘ⋅ᵁˢᵏᵒʳᵒ⋅

 5.    

  Sitna slova

  Ono sto je najjebenije kod svakog proizvoda, uvek piše ali niko nema dovoljno dobar vid (Supermene izvini) da to pročita. U TV reklamama ta sitna slova obično budu izgovorena brzinom kojom pubertetlija svrši gledajući Severinin spot.

  Sok domaće proizvodnje, 2l - 40 din, na pakovanju sitnim slovima piše: Moguća pojava kamena u bubregu.

  TV reklama za odredjeni proizvod za mršavljenje kod kog spiker izgovara sitna slova (kao nemamo mi Srbi 'leba da jedemo a proizvoda za mršavljenje ko pleva): ššpšfšgšršsšd šašsdšvšgfšsdšešfšgšd sšašdšsašdfšdšfšvbš - prevod onoga što je rekao spiker - Opasno po ljude, biljke, planetu Zemlju i vanzemaljce.

 6.    

  Sitna slova

  Poslastica svakog štrebera.

 7.    

  Sitna slova

  Banka će poslove obavljati ažurno i u dobroj nameri, u skladu sa standardima Banke i
  Opštim uslovima poslovanja banke a.d. shodno Zakonu o bankama.
  Ako ne vratite kredit Vama i Vašoj porodici ćemo da zabijamo klincove pod noktove, jebaćemo Vam majku majčinu po sred pičke i stavićemo Vam kurac u košnicu sa pčelama.

  Da ispita svako neslaganje ili osporavanje dugovanja,odnosno potraživanja po Računu na koje ukaže Klijent, obezbedi relevantne informacije i u zavisnosti od njih izvrši potrebna usaglašavanja i korekcije na računu.
  Ukoliko zakasnite i sa jednom jedinom ratom, a nedo Vam Bog da nešto muljate, popećemo Vam se na glavu takvom silom da ćete moliti Boga svetog što Vam umesto nas nije došla tašta sa sela.

  Da poštuje principe tajnosti računa i da informacije o Računu daje samo Klijentu ili po nalogu suda ili drugog nadležnog organa na osnovu njihovog zahteva, a u skladu sa zakonom.
  Daćemo Vaše podatke zelenašima pa nek se oni jebu sa Vama, nas bole kurac, još bolje neka Vas jebu nama sigurno neće biti žao.

  Banka za obavljanje poslova platnog prometa automatski obračunava i naplaćuje proviziju u skladu sa važećom Tarifom Banke.
  Nateraćemo Vas da prodate rođeni bubreg da bismo naplatili kamatu od 110% na koju ionako imamo pravo, jer tako smo u mogućnosti a i bole nas kurci kad ste ovce.

  Klijent ovim ugovorom ovlašćuje Banku da, radi naplate provizije za izvršene usluge, u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke za usluge platnog prometa, može zadužiti sredstva koja se vode kod Banke na računima.
  Čim stavite potpis više ništa nećete da se pitate, ima da Vam izmuzemo i poslednji jebeni krvavi dinar, koji ste Vi zaradili mamu Vam ološku jebem.

  U nadi da ćemo sarađivati, srdačno Vas pozdravljamo.

 8.    

  Sitna slova

  Prednost svakog ugovora da navuče što više korisnika na kasnije lupanje po džepu i mana svakog lenjivca, da pročita osnovne uslove vezivanja ugovorom za "nešto".

  A: Jel si odradio posao u banci?
  B: Jesam, sve što nude je solidno, nema laži, nema prevare.
  A: A, sinak, jesi li čitao ti ona najsitnija slova u tom ugovoru pre nego što si potpisao?
  B: Teško meni, nisam ni registrovao.
  A: E šunto šuntava, ta najsitnija slova su ti jedina i prava istina, sve ostalo je mazanje očiju.