Prijava
   

Slogovi

Nema te škole koja vas može ovome naučiti bolje od Miroslava Ilića.

Po-lo-mi-ću ča-še od kri-sta-la,
Po-ču-pa-ću bo-ko-re od la-la.

Komentari

To kralju...I ja sam to htio da pišem ovih dana
+
+
+
+

haahaah!!
+ kao vrata!