Prijava
   

Svi junaci nikom ponikoše

Način da književnim jezikom kažete određenoj grupaciji ljudi da su svi do jednog pičke.

Komentari

I u crnu zemlju pogledaše.