Prijava
  1.    

    Sviranje kurcu za male pare

    Pojava vrlo rasprostranjena kod nas. Bog je nekim ljudima podario veoma zapaženu sposobnost izražavanja sa jedne strane, dok im je sa druge uskratio sposobnost racionalnog i zdravog razmišljanja. Pošto kurac ne predstavlja muzički instrument (u varijanti - sviranje kurca) niti ima osobinu slušaoca u našem primeru, apropo tome ni sviranje kurcu nije sviranje u pravom smislu te reči. Čak je i kurac u ovom slučaju, ni kriv ni dužan, više upotrebljen figurativno, a zna se pouzdano koja mu je prava namena. Pošto smo utvrdili da sviranje kurcu u najvećem broju slučajeva predstavlja usmenu radnju, može se zaključiti da sviranje kurcu za male pare predstavlja teži oblik, odnosno, dato mu je na značaju u negativnom obliku.

    - Ova definicija je sama sebi primer.