Prijava
 1.    

  ...t...

  Izraz korišćen/promrmljan u kriznim situacijama, kad izgovaralac radije baš i ne bi da zapodeva kavgu, ali opet i nije da ne bi. Ostatak izraza se izgovara u bradu, glasom jačine ispod 10 dB, međutim samo "t" može dospeti i do 30. Ako onaj kome je upućen čuje, čuo je. Inače, skraćenica od više narodnih izraza kojima je zajedničko postojanje zamenice "ti" između objekta (najčešće majke) i predikata (najčešće glagola povezanog sa nekom vrstom polnog opštenja). Usled skraćivanja, od kompletne rečenice preostaje samo prominentno "t" između dva tiho izmrmljana niza nerazgovetnih glasova.

  - Mak' se tamo da prođem, šta s' tu stao na vrata ak' ne silaziš.
  - (glasno) Izvin'te. (u sebi) ...t...
  - Šta s' rek'o?
  - To što s' čuo!
  (nabod)

 2.    

  Δt

  Infinitezimalni vremenski interval, utoliko kraći, ukoliko ga veći autoritet izgovara.

  -Šone, da si mi doneo lovu sa sve kamatom u roku od Δt, da te ne kačim na čengele, kao Lemija onomad!