Prijava
   

Taj dođe do svadbe Adama i Eve

Kaže se za osobu koja voli da skrene sa teme i počne priču o nečemu desetom.

Komentari

možda može da se koristi i za suzbijanje lovačkih priča.
u svakom slučaju, +

Zahvaljujem svima :D