Prijava
  1.    

    Tréba

    Devojka sa kojom ste u vezi u Bosni. Što ste bliže Drini, to je izraz upotrebljiviji.