Prijava
  1.    

    Troldža

    Došla su i ta vremena da su poznati trolovi evoluirali u troldže. Troldže su dupli nalozi poznatih trolova, a po najnovijoj definiciji to su nalozi na kojima piše pol muški, a iza ekrana je žensko i obrnuto. Ako je trandža sleng za osobu za koju ne znaš el muško il žensko, onda je troldža adekvatan naziv za nju dženerejšn trols.

    Pritom ne upoređujem njih sa trandžama, nego samo objašnjavam genezu definisanog izraza.