Prijava
   

tuš

Muzička podloga,koja predhodi zdravici ili nekom važnom saopštenju.
-Tehnika u crtanju
-Sprava za skidanje ljage sa sebe