Prijava
 1.    

  Tušira se pre utovaranja uglja

  Superlativ prefinjenosti muške jedinke.

  - 'De je Mile?
  - Dolazi za pola sata, kaže mora da se istušira...
  - Pa, koj' se kurac sad tušira, kad ćemo da igramo fudbal!?
  - A, znaš ti njega...taj se tušira i pre nego što ugalj utovara. Gori je od moje žene.