Prijava
   

U se, na se i poda se

Hedonistički princip, po kojem je moguće da osoba bude dovoljno ispunjena isključivo kroz unošenje hrane/pića/opijata u sebe, posedovanje nečeg čime može da se ogrne ako zahladi i voljnim partnerom/partnerkom za redovan rekreativni seksualni snošaj. Intelektualno i duhovno uzdizanje zakržljavaju kod ovakvih ljudi, usled svog totalnog odsustva i potisnuća.
Onome ko se preda ovom principu zna da se desi da proživi ceo svoj vek kao savršeno srećna budala. Dok posmatra ostale, nesrećne budale oko sebe, takvo stanje uma mu možda i ne deluje toliko neuzvišeno; naprotiv.

Komentari