Prijava
   

Ubistvo s' predumišljajem

Otići u grad, na slavu, rođendan i sličnu proslavu sa već određenim ciljem - ubiti se od alkohola.

Komentari

Ladno ovo nisam pronašao, pošto je ista kao moja brišem.

a što ćemo sa ovom kvrčicom na s?
+++