Prijava
  1.    

    Učenje latinskog

    Kada svaku reč završavamo sa US.

    Debelus čovekus smrdus na starus jajus.
    Učio sam latinski.