Prijava
  1.    

    Upravni organ

    Organ koji stoji upravno na ostatak organizma.
    Takođe, organ koji u pojedinim situacijama donosi važne odluke.