Prijava
  1.    

    Varijacija

    Reč koja se koristi za konzumiranje nelegalne psihoaktivne supstance. Može se nekad naći i u muzičkim izrazima.

    A: E, tebra, hoće li biti neke varijacije večeras?
    B: A joj, brate ne znam, nema se kinte...