Prijava
   

Venčati

Skratiti nekog za neku količinu novca, češće veću. Ojaditi.

-I koliko ti je uzeo Draganče za onu uslugu?
- Ma pusti me bre, venčao me sa 250 jevreja .

Komentari