Prijava
  1.    

    Vi ste, Ti, Vas, Vaš, Vama....

    Iritantna pojava uvlačenja mušterijama ili svima onima koji čitaju neku ponudu ili ugovor... Ne znam da li je to novo pravilo ili obično trgovačko uvlačenje i povlađivanje njegovom veličanstvu Naivnoj Budali(kupcu, klijentu, mušteriji), kada se u reklami ili ugovoru pisane forme obavezno navode gorepomenute lične zamenice sa velikim početnim slovom, kao da se obraćaju episkopima, patrijarsima ili Gospodu..

    ......znajte da Vaš kredit podignut u našoj banci, može Vam doneti mnogo pogodnosti i za Vašu porodicu......