Prijava
 1.    

  Vijetnamski sindrom

  Napadneš jednu zemlju, doživiš težak ratni poraz od nje i na kraju snimiš 108 000 filmova o tome kako si se herojski držao u ratu!

 2.    

  Vijetnamski sindrom

  Kad se probudiš u kineskoj radnji s nožem u zubima i 5 mrtvih Kineza oko sebe; a došao si po crni kišobran.

 3.    

  Vijetnamski sindrom

  Izraz za neobičnu potrebu nekih ljudi da pričaju svoje doživljaje iz vojske.

  samo ne pominji vojsku pred njim, ima "vijetnamski sindrom", iako je služio u Pljevljima...

 4.    

  Vijetnamski sindrom

  Najuočljiviji na sajmu knjiga. Ogleda se u pojavi dugokosih ali ipak proćelavih likova u zelenim vijetnamkama, intelektualnog izgleda. Kreću se u grupama dok njihovi jadni, masni repići šibaju sve oko sebe.