Prijava
 1.    

  Visoka stručna sperma

  Ono što često nedostaje osobama sa visokom stručnom spremom.

 2.    

  Visoka stručna sperma

  Spermatozoidi sa diplomom inženjera, tzv. tehnički sofisticirani projektili sa samonavođenjem koji nepogrešivo pogađaju svoju metu.
  A to se može reći i za one koji rade u banci (sperme), a završili su faks.