Prijava
  1.    

    Volframova nit

    Stvar čijim je pronalaženjem smanjena gužva u balonu sijalice.

    - Daćete mi sijalicu od 100 sveća.
    - Dve sijalice od 40 sveća.