Prijava
  1.    

    Vređati oči

    Biti ružan.

    Brate, pazi ovu kako vređa!