Prijava
   

Zaglavak

Može da bude bilo šta.Parče drveta ili šrafciger...
Nešto postaje zaglavak kada se zaglavi negde.

Na primer,zaglavak je zatvarač od flaše ispod noge kafanskog stola,
kao i šrafciger u prozoru Yuga.

Izraz zaglavak je prisutan u slengu Južne ili Istočne Srbije.
Čuo sam ga od nekog lika iz tih krajeva...