Prijava
  1.    

    Ziljavitis

    Pandemija koja dostiže 6. nivo opasnosti na lestvici WHO. Najpodložnije su joj osobe ženskog pola uzrasta od 12 do 15 godina. Za ovu bolest još uvek nema leka, mada se predlaže eksperimentalna terapija antibioticima kurcomicinom i penisilinom. Prvi simptomi su preterana želja za solarijumom, taloženje naslaga pudera na licu i trovanje govnima za mršavljenje u cilju kompenzacije preterane konzumacije brze hrane. Prenosi se putem medija, prvenstveno televizije i tabloida. Kao prevencija može poslužiti bilo koja kvalitetna literatura.