Prijava
  1.    

    Ziljavuša

    Odvratan izraz koji je postao jako popularan. Mnogo se koristi u definicijama i autor smatra da što više puta ubaci ovu riječ, njegova definicija je više kul.

    UD = f(x), gdje UD predstavlja uspjeh definicije, a x je broj koji pokazuje koliko puta je riječ ziljavuša upotrijebljana. Funkcija je monotono rastuća i to rast je progresivan. Funkcija dostiže maksimum kada se definicaija nađe na naslovnoj strani.
    Naravno, ekstremna vrijednost funkcije zavisi i od preferencija onih koji biraju definiciju, pa važi i da je UD=f(y), gdje je y ljubav moderatora prema riječi žiljavuša. Kada y teži beskonačnosti, nagib funkcije teži 0.