Prijava
   

Zimbabve i Honduras

Jedna od mogućnosti za voljene političare u skoroj budućnosti.

...te vas u skladu sa mojim ovlašćenjima, osuđujem na...