Prijava
   

Zip fajl

Urna.

- ŠTA?! Da spalimo dedu u onu vurunu?!
- Da zipujemo pokojnika...

Komentari

Slatko ti je ovo.
;)

Odlično.
Nažalost, ja greškom udario minus. :/