Prijava
   

100 godina

Najviši mogući stepen zakašnjenja devojaka po gradaciji.

1.-"Čekam te ovde dva sata!" (posle 10-15 minuta)
2.-"Čekam te ovde dva dana!" (posle 15-30 minuta)
3.-"Čekam te ovde 100 godina,bre!!!" (posle 30 minuta ili više)