Prijava
   

500 dinara ili 10 maraka

Univerzalna veličina automobilskih rezervoara u Srbiji ili Bosni.

Benzinska pumpa, vadim 10 maraka, i ponosno kažem : " Sipaj za sve " !