Prijava
 1.    

  599,99

  Ili bilo koji drugi broj,ali zadnje cifre su mu .99.Redovna cena proizvoda na popustu u Srbiji

  Čovek uzima proizvod koji košta 599.99 dinara i dolazi na kasu
  Kasirka:to bi vam bilo 599.99 dinara gospodine
  Čovek:(vadi hiljadu dinara i predaje kasirki)
  Kasirka:(vraća mu 400 dinara)izvolite kusur gospodine
  Čovek:Gde je moja para
  Kasirka:molim?
  Čovek:Šta moliš,gde je jedna para koju mi dugujete?
  Kasirka:gospodine ja stvarno ne razumem...
  Čovek:Proizvod košta 599.99 dinara,niste mi vratili jednu paru
  Kasirka:ali ja nemam tu paru
  Čovek:ma nosi se i ti i tvoj supermarket,koj moj stavljate te cene kad ne možete da isplatite