Prijava
  1.    

    A kol'ko je poena za 2 ?

    Rečenica koju izgovaraju učenici 10 minuta nakon što krenu sa rešavanjem zadataka na kontrolnom ili pismenom, pa se daju odmah u kalkulaciju svojih mogućnosti !