Prijava
  1.    

    ađišn

    jedini razumljivi deo rečenice u kojoj mumlamo jer ne znamo odgovor a još manje kako da se izvučemo iz neprijatne situacije. U slučaju da naš sagovornik pažljivo sluša valjalo bi izraz ponoviti nekoliko puta u različitim delovima rečenice a naročito na kraju.

    profa: Jovanović!
    Jovanović: Profesore, ja sam dans odbaarlo i zato nemgu da odvoram sam bio u petakiladnii sumirekli da treba stedni ađišn i zto nmegu da odvgcrm stvano ađišn!