Prijava
   

Amajlija protiv uroka

Pancir prsluk

Komentari

Zajebano je ako te neko uroka.

Može i amajlija protiv utoka.

Da, da, bolje je utoka.

Mislim da je ipak bolji ovaj naslov.

+