Prijava
   

Aman

Izraz koji se koristi kada neko napokon treba da prekine neku radnju.

Jovan na času neprestano udara olovkom u sto
Profesor: Aman, bre Jovane!