Prijava
 1.    

  Arno

  Turcizam na jugu, znači dobro

  - Arno ti da uzmeš sve za tebe, a na nas ništa?

  * * *

  Kuća da je arna i kurjak bi gu imao.