Prijava
  1.    

    Autobuski Sokrat

    To je veoma posebna vrsta ljudi. Talentovani su za uništavanje tuđeg mirnog putovanja. Bus je za njih teatar, ostali putnici nevoljni slušaoci teorija zavere, suludih originalnih ideja, "zanimljivih" tračeva. Njegov cilj je da te obasja svojom mudrošću, da ti otvori um. Dok priča, ti proklinješ godinu, dan i sat kada si ušao u autobus i seo ili stao kraj dotične osobe. Proklinješ trenutak kada si zaboravio sluške kod kuće. Jedino ti ostaje da klimaš glavom i smiškaš se iako ti dođe da baciš bombu, svestan činjenice da si osuđen na autosodomiju ili da ga napičkaraš i kulturno se udaljiš. Smiškanje i potvrđivanje može biti otežano zbog teških mirisa koji se često nađu u simbiozi sa sveznanjem te ti jedino preostaje ovaj drugi doduše nekorektan, ali spasilački način reagovanja.
    Inače, ovakve osobe se mogu sresti i svuda po gradu, ali tada ide drugi pridev uz vlastitu imenicu.